Foreningen Danske Korledere arbejder for at være et et informativt forum for danske korledere. Med seminarer, kurser, info m.m. arbejder foreningen for at give ny inspiration til de mange medlemmer.

Danske korledere har forskellig uddannelsesmæssige baggrunde, arbejder i forskellige regi, med forskelligt repertoire og forskellige målgrupper. Fælles for alle er en kontinuerlig søgen efter nyt repertoire, ny inspiration, nye netværk, ny viden om sang osv. Korsang er en levende aktivitet i samfundet.

 


Korsang i Danmark
Danmark har et mangfoldigt og frodigt korliv, og korsangen udøves i mange forskellige regi bla. ved musikskoler, ved folkeskoler, ved efterskoler, ved gymnasieskoler, ved højskoler, ved folkeoplysningsforbundene, ved kirker, ved frikirker, i foreninger, i firmaer, ved uddannelsesinstitutioner og højere læreranstalter. Mere end 80.000 mennesker i Danmark synger i kor hver uge.
Korsang og fællessang er vigtige kulturfænomenter i Danmark og udmønter sig ved at være aktiviteter, hvor aktiv deltagelse er central. Og dertil er det fællesskabsorienterede aktiviteter.

Korsang er viden
Korsang rummer indholdsdimensioner, der rækker ud over musikfagligt indhold, dvs. indholdsdimensioner der peger ud mod omverdenen. Med andre ord er korsang en vigtig medspiller i samfundet, idet korsang bidrager til almendannelse via bl.a. sproglige egenskaber, samfundsorienteret viden, kulturel viden, historisk viden, æstetiske oplevelser og fællesskabsfølelse. Dette stiller naturligvis nogle spændende krav til kordirigenten om både at være musikfagligt og almenfagligt orienteret.
Danske Korledere skaber hver uge mange timers spændende korsang, hvor musikfaglig og almendannende indhold skaber videns- lærings- og undervisningsrum for mange tusinde korsangere.