Et medlemskab af Foreningen Danske Korledere betyder at du:

  • modtager KorlederNyt pr. mail ca. 5 gange om året.
  • opnår deltagerrabat på det årlige korlederseminar arrangeret af DKL.
  • er en del af et kollegialt fællesskab, hvor viden, tanker, erfaring, materiale osv. kan udveklses.
  • er en del af en forening, der markerer sig i den relevante debat samt i udvikling af korlivet og korlederuddannelse.
  • har adgang til fælles forumgruppe på Facebook

Herudover tilbyder de nordiske korlederorganisationer i forbindelse med deres konventer, konferencer og seminarer at DKL's medlemmer kan deltage på lige vilkår, som foreningernes egne medlemmer.

Danske Korledere er medlem Amatørmusik Danmark, medlem af Nordisk Korforum (NKF) og har pt. formandskabet, medlem af International Federation for Choral Music (IFCM) og medlem af International Choral Conductors Federation (ICCF).

Er du interesseret i at blive medlem af Foreningen Danske Korledere, så henvend dig til:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kontingent årligt:

500,-kr.

200,-kr. for studerende